Arbeidsomstandighedenbesluit
HOOFDSTUK 1 DEFINITIES EN TOEPASSINGSGEBIED
AFDELING 1 DEFINITIES
•  Artikel 1.1 Definities algemeen
•  Artikel 1.2 Vervallen
•  Artikel 1.3 Definities onderwijs
•  Artikel 1.4 Definities justitiėle inrichtingen
•  Artikel 1.5 Definities defensie
AFDELING 1A CERTIFICATIE
§ 1 Aanwijzing certificerende instellingen
•  Artikel 1.5a Criteria voor aanwijzing
•  Artikel 1.5b Verstrekken gegevens
•  Artikel 1.5c Wijziging, beėindiging werkzaamheden
•  Artikel 1.5d Aanvraag om aanwijzing
§ 2 Certificaten
•  Artikel 1.5e Algemene bepalingen inzake de afgifte van certificaten
AFDELING 2 SAMENWERKING, OVERLEG EN ONTSLAG- EN BENADELINGSBESCHERMING
•  Artikel 1.6 Definities samenwerking en overleg
•  Artikel 1.7 Aard en inhoud van het overleg
•  Artikel 1.8 Ontslagbescherming
•  Artikel 1.9 Benadelingsbescherming
AFDELING 3 ONDERWIJS
•  Artikel 1.10 Toepasselijkheid
•  Artikel 1.11 Samenwerking en overleg / Onderwijsinrichtingen met een medezeggenschapsraad
•  Artikel 1.12 Samenwerking en overleg / Universiteiten
•  Artikel 1.13 Uitzonderingen arbobeleid en horen
•  Artikel 1.14 Uitzondering werknemersverplichtingen
•  Artikel 1.15 Uitzonderingen arbeidsgezondheidskundig onderzoek
AFDELING 4 BURGERLIJKE OPENBARE DIENST
•  Artikel 1.16 Toepasselijkheid
•  Artikel 1.17 Politie en brandweer
•  Artikel 1.18 Veiligheid van de staat
AFDELING 5 VERVOER
•  Artikel 1.19 Toepasselijkheid
•  Artikel 1.20 Beperking recht op werkonderbreking
•  Artikel 1.21 Spoorwegpolitie
AFDELING 6 JUSTITIĖLE INRICHTINGEN
•  Artikel 1.22 Veiligheid in justitiėle inrichtingen
•  Artikel 1.23 Veiligheid van de staat
•  Artikel 1.24 Kennisneming inventarisatie en evaluatie
•  Artikel 1.25 Samenwerking
AFDELING 7 DEFENSIE
•  Artikel 1.26 Toepasselijkheid
•  Artikel 1.27 Veiligheid van de staat
•  Artikel 1.28 Internationale verplichtingen
•  Artikel 1.29 Algehele uitzondering
•  Artikel 1.30 Partiėle uitzondering artikelen 3 en 16 van de wet
•  Artikel 1.31 Partiėle uitzondering artikel 10 van de wet
•  Artikel 1.32 Partiėle uitzondering artikelen 12 en 13 van de wet
•  Artikel 1.33 Partiėle uitzondering artikelen 27 en 28 van de wet
•  Artikel 1.34 Uitzondering artikel 29 van de wet
AFDELING 8 JEUGDIGEN
•  Artikel 1.35 Definitie
•  Artikel 1.36 Nadere voorschriften inventarisatie en evaluatie
•  Artikel 1.37 Deskundig toezicht
•  Artikel 1.38 Arbeidsgezondheidskundig onderzoek
•  Artikel 1.39 Uitzondering leerlingen en studenten in onderwijsinrichtingen
AFDELING 9 ZWANGERE WERKNEMERS EN WERKNEMERS TIJDENS DE LACTATIE
•  Artikel 1.40 Definitie
•  Artikel 1.41 Inventarisatie en evaluatie
•  Artikel 1.42 Organisatie van de arbeid
AFDELING 10 THUISWERKERS
•  Artikel 1.43 Toepasselijkheid
•  Artikel 1.44 Beschikbaarheid van gegevens
•  Artikel 1.45 Voorraad
•  Artikel 1.46 Melding van ongevallen
HOOFDSTUK 2 ARBOZORG EN ORGANISATIE VAN DE ARBEID
AFDELING 1 MELDING ONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN
•  Artikel 2.1 Gegevens ongevallen en beroepsziekten
AFDELING 2 ARBEIDSVEILIGHEIDSRAPPORTAGE
•  Artikel 2.2 Definities
•  Artikel 2.2a Toepasselijkheid
•  Artikel 2.2b Arbeidsveiligheidsrapporten
•  Artikel 2.2c Verstrekking en uitwisseling van gegevens
•  Artikel 2.2d Exploitatieverbod
•  Artikel 2.2e Eis tot naleving en overleg
•  Artikel 2.2f Nadere regels
•  Artikel 2.3 Verplichtstelling
•  Artikel 2.4 Grenswaarden
•  Artikel 2.5 Omstandigheidsfactoren
•  Artikel 2.6 Faseringsfactor
AFDELING 3 ARBODIENSTEN
•  Artikel 2.6a Definities
•  Artikel 2.7 Deskundigheidseisen arbodienst
•  Artikel 2.8 EG-verklaring ter zake van deskundigheid
•  Artikel 2.9 Functioneringseisen
•  Artikel 2.10 Organisatie-eisen arbodienst
•  Artikel 2.11 Uitrustingseisen
•  Artikel 2.12 Gegevensverstrekking
•  Artikel 2.13 Vervallen
•  Artikel 2.14 Certificaat arbodienst
•  Artikel 2.15 Vervallen
AFDELING 4 BEDRIJFSHULPVERLENING
•  Artikel 2.16 Definities
•  Artikel 2.17 Maatgevende factoren voor de bedrijfshulpverlening
•  Artikel 2.18 Operationaliteit, bereikbaarheid, beschikbaarheid en aanwezigheid
•  Artikel 2.19 Aantal bedrijfshulpverleners
•  Artikel 2.20 Veiligheidsinstructies
•  Artikel 2.21 Deskundigheidseisen
•  Artikel 2.22 Oefening
AFDELING 5 BOUWPPROCES
§ 1 Definities en toepasselijkheid
•  Artikel 2.23 Definities
•  Artikel 2.24 Aanwijzing
•  Artikel 2.25 Toepasselijkheid
§ 2 Algemene verplichtingen inzake bouwplaatsen en verplichtingen in verband met het ontwerp van een bouwwerk
•  Artikel 2.26 Kennisgeving
•  Artikel 2.27 Veiligheids- en gezondheidsplan
•  Artikel 2.28 Aanstelling coördinator voor de ontwerpfase
•  Artikel 2.29 Algemene uitgangspunten inzake veiligheid en gezondheid bij het ontwerpen van een bouwwerk
•  Artikel 2.30 Coördinatietaken gedurende de ontwerpfase
•  Artikel 2.31 Verplichtingen opdrachtgever
•  Artikel 2.32 Verplichtingen ontwerpende partij
§ 3 Verplichtingen in verband met de totstandbrenging van een bouwwerk
•  Artikel 2.33 Aanstelling coördinator voor de uitvoeringsfase
•  Artikel 2.34 Coördinatietaken gedurende de uitvoeringsfase
•  Artikel 2.35 Verplichtingen opdrachtgever
•  Artikel 2.36 Verplichtingen ontwerpende partij
•  Artikel 2.37 Verplichtingen uitvoerende partij
•  Artikel 2.38 Verplichtingen werkgever
•  Artikel 2.39 Verplichtingen zelfstandig werkende
AFDELING 6 WINNINGSINDUSTRIEĖN IN DAGBOUW
•  Artikel 2.40 Toepasselijkheid
•  Artikel 2.41 Verplichtingen van de werkgever
•  Artikel 2.42 Samenwerking, veiligheids- en gezondheidsplan
AFDELING 7 NACHTARBEID
•  Artikel 2.43 Arbeidsgezondheidskundig onderzoek
AFDELING 8 BIJZONDERE SECTOREN EN BIJZONDERE CATEGORIEĖN WERKNEMERS
§ 1 Vervoer
•  Artikel 2.44 Uitzonderingen voor vervoermiddelen
§ 2 Thuiswerkers
•  Artikel 2.45 Toepasselijkheid
HOOFDSTUK 3 INRICHTING ARBEIDSPLAATSEN
AFDELING 1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN
§ 1 Definities
•  Artikel 3.1 Begrippen
§ 2 Algemene verplichtingen van de werkgever
•  Artikel 3.2 Algemene vereisten
•  Artikel 3.3 Stabiliteit en stevigheid
•  Artikel 3.4 Elektrische installaties
•  Artikel 3.5 Elektrotechnische, bedienings- en andere werkzaamheden aan of nabij een elektrische installatie
§ 3 Voorzieningen in noodsituaties
•  Artikel 3.6 Vluchtwegen en nooduitgangen
•  Artikel 3.7 Veilig gebruik van vluchtwegen en nooduitgangen
•  Artikel 3.8 Brandmelding en brandbestrijding
•  Artikel 3.9 Noodverlichting
•  Artikel 3.10 Redden van drenkelingen
§ 4 Inrichtingseisen
•  Artikel 3.11 Vloeren, muren en plafonds van arbeidsplaatsen
•  Artikel 3.12 Ramen en bovenlichtvoorzieningen van de ruimten
•  Artikel 3.13 Deuren, beweegbare hekken en andere doorgangen
•  Artikel 3.14 Verbindingswegen
•  Artikel 3.15 Markering gevaarlijke plaatsen
•  Artikel 3.16 Voorkomen valgevaar
•  Artikel 3.17 Voorkomen gevaar van bewegende voorwerpen
•  Artikel 3.18 Specifieke maatregelen voor roltrappen, rolpaden en laadplatforms
•  Artikel 3.19 Afmetingen en luchtvolume van ruimten; bewegingsruimte op de arbeidsplaats
§ 5 Ontspanningsruimten en andere voorzieningen
•  Artikel 3.20 Ontspanningsruimten
•  Artikel 3.21 Nachtverblijven
•  Artikel 3.22 Kleedruimten
•  Artikel 3.23 Wasgelegenheden en doucheruimten
•  Artikel 3.24 Toiletten, urinoirs en wasbakken
•  Artikel 3.25 Eerste-hulpposten
AFDELING 2 AANVULLENDE VOORSCHRIFTEN BOUWPLAATSEN
•  Artikel 3.26 Schakelbepaling
•  Artikel 3.27 Algemene vereisten
•  Artikel 3.28 Stabiliteit en stevigheid
•  Artikel 3.29 Elektrische installaties en leidingen
•  Artikel 3.30 Bouwputten, tunnels, uitgravingen en andere ondergrondse werkzaamheden en grondverzetwerkzaamheden
•  Artikel 3.31 Metaal- en betonconstructies, bekistingen en zware prefab-elementen
AFDELING 3 AANVULLENDE VOORSCHRIFTEN WINNINGSINDUSTRIEĖN IN DAGBOUW
•  Artikel 3.32 Schakelbepaling en toepasselijkheid
•  Artikel 3.33 Schriftelijke voorlichting
•  Artikel 3.34 Gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand en explosie
•  Artikel 3.35 Reanimatie-apparatuur
•  Artikel 3.36 Beperken en bestrijden van brand
•  Artikel 3.37 Voorkomen instabiliteit
AFDELING 4 AANVULLENDE VOORSCHRIFTEN BENZINESTATIONS
•  Artikel 3.38 Schakelbepaling
•  Artikel 3.39 Veiligheidseisen benzinestations
•  Artikel 3.40 Aanvullende veiligheidseisen voor benzinestations
AFDELING 5 BIJZONDERE SECTOREN EN BIJZONDERE CATEGORIEĖN WERKNEMERS
§ 1 Onderwijs
•  Artikel 3.41 Ontspanningsruimten, leerlingen en studenten
§ 2 Vervoer
•  Artikel 3.42 Uitzonderingen voor vervoermiddelen
§ 3 Justitiėle inrichtingen
•  Artikel 3.43 Kleedruimten en enige andere voorzieningen
•  Artikel 3.44 Vluchtwegen en nooduitgangen
§ 4 Jeugdigen
•  Artikel 3.45 Schakelbepaling
•  Artikel 3.46 Deskundig toezicht
§ 5 Zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie
•  Artikel 3.47 Schakelbepaling
•  Artikel 3.48 Rustruimten
HOOFDSTUK 4 GEVAARLIJKE STOFFEN EN BIOLOGISCHE AGENTIA
AFDELING 1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN
•  Artikel 4.1 Zorgvuldigheid, ordelijkheid en zindelijkheid
•  Artikel 4.2 Nadere voorschriften inventarisatie en evaluatie
•  Artikel 4.3 Verpakking en etikettering
•  Artikel 4.4 Voorkomen van ongewilde gebeurtenissen
•  Artikel 4.5 Bijzondere maatregelen ter voorkoming van ongewilde gebeurtenissen
•  Artikel 4.6 Gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie
•  Artikel 4.7 Veiligheid aan, op of in tankschepen
•  Artikel 4.8 Springstoffen
•  Artikel 4.9 Arbeidshygiėnisch regime
•  Artikel 4.10 Ventilatie
AFDELING 2 VOORSCHRIFTEN VOOR HET WERKEN MET KANKERVERWEKKENDE STOFFEN EN PROCESSEN
§ 1 Definities en toepasselijkheid
•  Artikel 4.11 Definitie kankerverwekkende stoffen en processen
•  Artikel 4.12 Vervallen
§ 2 Schriftelijke beoordeling en vastlegging van gegevens
•  Artikel 4.13 Nadere voorschriften inventarisatie en evaluatie
•  Artikel 4.14 Nadere voorschriften inventarisatie en evaluatie, beoordelen
•  Artikel 4.15 Lijst van werknemers
§ 3 Grenswaarden en voorkomen of beperken van blootstelling
•  Artikel 4.16 Grenswaarden
•  Artikel 4.17 Voorkomen van blootstelling; vervangen
•  Artikel 4.19 Beperken van blootstelling
•  Artikel 4.20 Hygiėnische beschermingsmaatregelen
•  Artikel 4.21 Onvoorziene toename van het blootstellingsniveau
§ 4 Arbeidsgezondheidskundig onderzoek
•  Artikel 4.22 Onderzoek
•  Artikel 4.23 Uitvoering en inhoud van onderzoek
•  Artikel 4.24 Dossiers en registratie
AFDELING 3 AANVULLENDE VOORSCHRIFTEN VINYLCHLORIDEMONOMEER
•  Artikel 4.25 Definities
•  Artikel 4.25a Schakelbepaling
•  Artikel 4.25b Afwijkende bepalingen
•  Artikel 4.26 Nadere voorschriften inventarisatie en evaluatie, meten
•  Artikel 4.27 Meetpunt
•  Artikel 4.28 Meetinstrumenten
•  Artikel 4.29 Resultaten van metingen
•  Artikel 4.30 Grenswaarde
•  Artikel 4.31 Bewakingssysteem
•  Artikel 4.32 Vervallen
•  Artikel 4.33 Vervallen
•  Artikel 4.34 Vervallen
•  Artikel 4.35 Arbeidsgezondheidskundig onderzoek
AFDELING 4 BENZEEN EN GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
•  Artikel 4.36 Verbod van benzeen en gechloreerde koolwaterstoffen
AFDELING 5 AANVULLENDE VOORSCHRIFTEN ASBEST
§ 1 Definities en toepasselijkheid
•  Artikel 4.37 Definitie asbest en crocidoliet
•  Artikel 4.37a Schakelbepaling
•  Artikel 4.37b Afwijkende bepalingen
§ 2 Verbodsbepalingen

•  Artikel 4.38 Spuitverbod
•  Artikel 4.39 Crocidolietverbod
•  Artikel 4.40 Uitzonderingen op het crocidolietverbod
•  Artikel 4.41 Asbestverbod
•  Artikel 4.42 Uitzonderingen op het asbestverbod
§ 3 Voorschriften voor het werken met asbest en asbesthoudende producten
•  Artikel 4.43 Vervallen
•  Artikel 4.44 Gevolgen beoordeling
•  Artikel 4.45 Voorkomen of beperken van blootstelling
•  Artikel 4.46 Grenswaarde
•  Artikel 4.47 Gevallen waarin overschrijding grenswaarde kan worden verwacht
§ 4 Aanvullende voorschriften voor het werken met asbest en asbesthoudende producten
•  Artikel 4.48 Schakelbepaling
•  Artikel 4.49 Melding
•  Artikel 4.50 Nadere voorschriften inventarisatie en evaluatie, meten
•  Artikel 4.51 Hygiėnische beschermingsmaatregelen
•  Artikel 4.52 Arbeidsgezondheidskundig onderzoek
•  Artikel 4.53 Registratie
§ 5 Bijzondere bepalingen inzake het slopen van asbest, asbesthoudende producten, crocidoliet en crocidoliethoudende producten
•  Artikel 4.54 Slopen asbest en crocidoliet
•  Artikel 4.55 Werkplan
§ 6 Bijzondere bepalingen inzake crocidoliet en crocidoliethoudende producten
•  Artikel 4.56 Crocidoliet
§ 7 Bijzondere bepalingen inzake voorlichting en onderricht
•  Artikel 4.57 Voorlichting en onderricht
AFDELING 6 SPECIFIEKE GEZONDHEIDSSCHADELIJKE STOFFEN
•  Artikel 4.58 Propaansultonverbod
•  Artikel 4.59 Specifieke stoffenverbod
•  Artikel 4.60 Zandsteenverbod
•  Artikel 4.61 Zandstraalverbod
•  Artikel 4.62 Toepasselijkheid
AFDELING 6A VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN
•  Artikel 4.62a Definitie
•  Artikel 4.62b Voorkomen van blootstelling; vervangen
AFDELING 7 LOOD EN LOODWIT
§ 1 Lood
•  Artikel 4.63 Definitie lood
•  Artikel 4.64 Nadere voorschriften inventarisatie en evaluatie, beoordelen
•  Artikel 4.65 Eerste actieniveau loodgehalte in het bloed
•  Artikel 4.66 Tweede actieniveau loodgehalte in het bloed, actieniveau concentratie van lood in de lucht
•  Artikel 4.67 Nadere voorschriften inventarisatie en evaluatie, meten
•  Artikel 4.68 Luchtgrenswaarde
•  Artikel 4.69 Registratie
•  Artikel 4.70 Arbeidsgezondheidskundig onderzoek
•  Artikel 4.71 Derde actieniveau
•  Artikel 4.72 Bloedgrenswaarde
•  Artikel 4.73 ALAU-grenswaarde
•  Artikel 4.74 Uitvoering arbeidsgezondheidskundig onderzoek
•  Artikel 4.75 Eten en drinken
•  Artikel 4.76 Hygiėnische beschermingsmaatregelen
•  Artikel 4.77 Voorlichting
§ 2 Loodwit
•  Artikel 4.78 Loodwitverbod
•  Artikel 4.79 Schriftelijke voorlichting
•  Artikel 4.80 Wasgelegenheden en doucheruimten
•  Artikel 4.81 Uitzondering
AFDELING 8 FOSFORLUCIFERS
•  Artikel 4.82 Definitie
•  Artikel 4.83 Fosforlucifersverbod
AFDELING 9 BIOLOGISCHE AGENTIA
§ 1 Definities en toepasselijkheid
•  Artikel 4.84 Biologisch agentia, celculturen en micro-organismen
§ 2 Inventarisatie en evaluatie en gevolgen categorie-indeling
•  Artikel 4.85 Nadere voorschriften inventarisatie en evaluatie
•  Artikel 4.86 Gevolgen categorie-indeling
§ 3 Maatregelen met betrekking tot de blootstelling
•  Artikel 4.87 Voorkomen of beperken van de blootstelling
•  Artikel 4.88 Veiligheidssignalering
•  Artikel 4.89 Hygiėnische beschermingsmaatregelen
•  Artikel 4.90 Registratie
§ 4 Arbeidsgezondheidskundig onderzoek
•  Artikel 4.91 Onderzoek en vaccins
§ 5 De ondernemingsraad
•  Artikel 4.92 Informatie in verband met ongeval of incident
•  Artikel 4.93 Overige informatie
§ 6 Toezicht
•  Artikel 4.94 Kennisgeving
•  Artikel 4.95 Ongevallen of incidenten
•  Artikel 4.96 Overdracht gegevens
§ 7 Bijzondere bepalingen in verband met andere dan diagnostische arbeid in de gezondheidszorg en in de diergeneeskunde
•  Artikel 4.97 Gezondheidszorg en diergeneeskunde
•  Artikel 4.98 Beschermingsmaatregelen
§ 8 Speciale maatregelen in laboratoria, ruimten voor proefdieren en industriėle procédés
•  Artikel 4.99 Beheersingsniveaus laboratoria en ruimten voor proefdieren
•  Artikel 4.100 Beheersingsniveaus industriėle procédés
•  Artikel 4.101 Beheersingsniveau van niet in bijlage III bij de richtlijn genoemde biologische agentia
§ 9 Bijzondere bepalingen inzake voorlichting en onderricht
•  Artikel 4.102 Voorlichting en onderricht
AFDELING 10 BIJZONDERE SECTOREN EN BIJZONDERE CATEGORIEĖN WERKNEMERS
§ 1 Vervoer
•  Artikel 4.103 Uitzonderingen voor vervoermiddelen
§ 2 Jeugdigen
•  Artikel 4.104 Schakelbepaling
•  Artikel 4.105 Arbeidsverboden voor gevaarlijke stoffen en biologische agentia
•  Artikel 4.106 Deskundig toezicht bij arbeid met gevaarlijke stoffen
§ 3 Zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie
•  Artikel 4.107 Schakelbepaling
•  Artikel 4.108 Lood
•  Artikel 4.109 Enige biologische agentia
§ 4 Thuiswerkers
•  Artikel 4.110 Gevaarlijke stoffen
•  Artikel 4.111 Nadere voorschriften inventarisatie en evaluatie
•  Artikel 4.112 Verpakking en etikettering
•  Artikel 4.113 Arbeidshygiėnisch regime
•  Artikel 4.114 Brandbestrijdingsmiddelen
•  Artikel 4.115 Voorkomen, beperken van ongewilde gebeurtenissen
HOOFDSTUK 5 FYSIEKE BELASTING
AFDELING 1 FYSIEKE BELASTING
•  Artikel 5.1 Definitie richtlijn
•  Artikel 5.2 Voorkomen gevaren
•  Artikel 5.3 Beperken gevaren en inventarisatie en evaluatie
•  Artikel 5.4 Zitgelegenheid
•  Artikel 5.5 Voorlichting
•  Artikel 5.6 Bijlagen richtlijn
AFDELING 2 BEELDSCHERMWERK
•  Artikel 5.7 Definities
•  Artikel 5.8 Toepasselijkheid
•  Artikel 5.9 Inventarisatie en evaluatie
•  Artikel 5.10 Dagindeling van de arbeid
•  Artikel 5.11 Maatregelen met betrekking tot de bescherming van de ogen en het gezichtsvermogen van de werknemers
•  Artikel 5.12 Voorschriften voor de inrichting van werkplekken
AFDELING 3 BIJZONDERE SECTOREN EN BIJZONDERE CATEGORIEĖN WERKNEMERS
§ 1 Vervoer
•  Artikel 5.13 Toepasselijkheid
§ 2 Thuiswerkers
•  Artikel 5.14 Toepasselijkheid
•  Artikel 5.15 Werkplekvoorzieningen
HOOFDSTUK 6 FYSISCHE FACTOREN
AFDELING 1 KLIMAAT
•  Artikel 6.1 Binnen- en buitenklimaat
•  Artikel 6.2 Luchtverversing
AFDELING 2 VERLICHTING
•  Artikel 6.3 Daglicht en kunstlicht
•  Artikel 6.4 Daglicht
•  Artikel 6.5 Weren van zonlicht
AFDELING 3 GELUID
§ 1 Algemeen
•  Artikel 6.6 Definities
§ 2 Geluidsvoorschriften
•  Artikel 6.7 Nadere voorschriften inventarisatie en evaluatie, beoordelen en meten
•  Artikel 6.8 Voorkomen of beperken van schadelijk geluid
•  Artikel 6.9 Weekgemiddelde
•  Artikel 6.10 Audiometrisch onderzoek
•  Artikel 6.11 Voorlichting en onderricht
AFDELING 4 STRALING
•  Artikel 6.12 Toestellen
AFDELING 5 WERKEN ONDER OVERDRUK
•  Artikel 6.13 Definities en toepasselijkheid
•  Artikel 6.14 Geschiktheid
•  Artikel 6.15 Veiligheidsmaatregelen
•  Artikel 6.16 Duikarbeid
•  Artikel 6.17 Vervallen
•  Artikel 6.18 Compressiekamer duikarbeid
•  Artikel 6.19 Caissonarbeid
•  Artikel 6.20 Compressiekamer caissonarbeid
AFDELING 6 BIJZONDERE SECTOREN EN BIJZONDERE CATEGORIEĖN WERKNEMERS
§ 1 Vervoer
•  Artikel 6.21 Uitzondering geluid
•  Artikel 6.22 Definitie
•  Artikel 6.23 Geluidsvoorschriften zeeschepen en luchtvaartuigen
•  Artikel 6.24 Andere uitzonderingen voor vervoermiddelen
§ 2 Justitiėle inrichtingen
•  Artikel 6.25 Klimaat, daglicht en kunstlicht en luchtverversing
§ 3 Jeugdigen
•  Artikel 6.26 Schakelbepaling
•  Artikel 6.27 Arbeidsverboden werken onder overdruk en niet-ioniserende straling
§ 4 Zwangere werknemers
•  Artikel 6.28 Schakelbepaling
•  Artikel 6.29 Werken onder overdruk
§ 5 Thuiswerkers
•  Artikel 6.30 Daglicht en kunstlicht
HOOFDSTUK 7 ARBEIDSMIDDELEN EN SPECIFIEKE WERKZAAMHEDEN
AFDELING 1 TOEPASSELIJKHEID EN DEFINITIE
•  Artikel 7.1 Arbeidsmiddelen buiten gebruik
•  Artikel 7.2 Arbeidsmiddelen met een CE-markering
•  Artikel 7.2a Definitie keuring
AFDELING 2 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN
•  Artikel 7.3 Geschiktheid arbeidsmiddelen
•  Artikel 7.4 Deugdelijkheid arbeidsmiddelen en ongewilde gebeurtenissen
•  Artikel 7.4a Keuringen
•  Artikel 7.5 Montage, demontage, onderhoud, reparatie en reiniging van arbeidsmiddelen
•  Artikel 7.6 Deskundigheid werknemers
•  Artikel 7.7 Veiligheidsvoorzieningen in verband met bewegende delen van arbeidsmiddelen
•  Artikel 7.8 Verlichting
•  Artikel 7.9 Hoge en lage temperatuur
•  Artikel 7.10 Alarmsignalen
•  Artikel 7.11 Loskoppelen arbeidsmiddel
•  Artikel 7.11a Voorlichting
AFDELING 3 ARBEIDSMIDDELEN MET EEN BEDIENINGSSYSTEEM
•  Artikel 7.12 Schakelbepaling
•  Artikel 7.13 Bedieningssystemen
•  Artikel 7.14 In werking stellen van arbeidsmiddelen
•  Artikel 7.15 Stopzetten van arbeidsmiddelen
•  Artikel 7.16 Noodstopvoorziening
AFDELING 4 AANVULLENDE VOORSCHRIFTEN SPECIFIEKE ARBEIDSMIDDELEN EN WERKZAAMHEDEN
§ 1 Afstemming
•  Artikel 7.17 Schakelbepaling
§ 2 Voorschriften voor mobiele arbeidsmiddelen
•  Artikel 7.17a Uitrusting mobiele arbeidsmiddelen
•  Artikel 7.17b Uitrusting mobiele arbeidsmiddelen met eigen aandrijving
•  Artikel 7.17c Gebruik mobiele arbeidsmiddelen
•  Artikel 7.17d Personentransport over water
§ 2a Voorschriften voor arbeidsmiddelen voor het hijsen en heffen van lasten of personen
•  Artikel 7.18 Hijs- en hefwerktuigen
•  Artikel 7.18a Hijs- en hefwerktuigen voor niet-geleide lasten
•  Artikel 7.18b Hijs- en hefwerktuigen voor personen
•  Artikel 7.19 Hijskranen
•  Artikel 7.20 Hijs- en hefgereedschap
•  Artikel 7.21 Werkzaamheden in liftschachten
•  Artikel 7.22 Vervoer van personen in werkbakken
•  Artikel 7.23 Vervallen
§ 3 Voorschriften bij het laden en lossen van schepen
•  Artikel 7.24 Toegang tot het schip
•  Artikel 7.25 Luiken
•  Artikel 7.26 Verwerken van goederen of materialen
•  Artikel 7.27 Tuigplannen en bind- of hijsmiddelen
•  Artikel 7.28 Containers
•  Artikel 7.29 Hijs- en hefwerktuigen en hijs- en hefgereedschappen aan boord van schepen
•  Artikel 7.30 Gewichtsaanduiding op zware voorwerpen
AFDELING 5 AANVULLENDE VOORSCHRIFTEN VOOR BOUWPLAATSEN
§ 1 Afstemming
•  Artikel 7.31 Schakelbepaling
§ 2 Arbeidsmiddelen op de bouwplaats
•  Artikel 7.32 Bedienen van torenkranen, mobiele kranen en funderingsmachines
•  Artikel 7.33 Ladders en trappen
•  Artikel 7.34 Steigers
•  Artikel 7.35 Grondverzet- en materiaalverladingsmachines
•  Artikel 7.36 Vervallen
AFDELING 6 BIJZONDERE SECTOREN EN BIJZONDERE CATEGORIEĖN WERKNEMERS
§ 1 Vervoer
•  Artikel 7.37 Uitzonderingen voor vervoermiddelen
§ 2 Jeugdige werknemers
•  Artikel 7.38 Schakelbepaling
•  Artikel 7.39 Deskundig toezicht
§ 3 Thuiswerkers
•  Artikel 7.40 Toepasselijkheid
•  Artikel 7.41 Arbeidsmiddelen
•  Artikel 7.42 Elektrische apparatuur
HOOFDSTUK 8 PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN EN VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSSIGNALERING
AFDELING 1 PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN
•  Artikel 8.1 Algemene vereisten persoonlijk beschermingsmiddel
•  Artikel 8.2 Keuze persoonlijk beschermingsmiddel
•  Artikel 8.3 Beschikbaarheid en gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen
AFDELING 2 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSSIGNALERING
•  Artikel 8.4 Algemene vereisten veiligheids- en gezondheidssignalering
AFDELING 3 VERVALLEN
•  Artikel 8.5 Vervallen
•  Artikel 8.6 Vervallen
•  Artikel 8.7 Vervallen
•  Artikel 8.8 Vervallen
•  Artikel 8.9 Vervallen
•  Artikel 8.10 Vervallen
•  Artikel 8.11 Vervallen
•  Artikel 8.12 Vervallen
AFDELING 4 BIJZONDERE SECTOREN EN BIJZONDERE CATEGORIEĖN WERKNEMERS
§ 1 Vervallen
•  Artikel 8.13 Vervallen
§ 2 Vervoer
•  Artikel 8.14 Veiligheids- en gezondheidssignalering
§ 3 Thuiswerkers
•  Artikel 8.15 Toepasselijkheid thuiswerkers
HOOFDSTUK 9 VERPLICHTINGEN, STRAFBARE FEITEN, BEBOETBARE FEITEN, BESTUURSRECHTELIJKE BEPALINGEN EN OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
AFDELING 1 VERPLICHTINGEN VAN WERKGEVER, THUISWERKGEVER, WERKNEMER, THUISWERKER, ZELFSTANDIGE, OPDRACHTGEVER, ONTWERPENDE PARTIJ, UITVOERENDE PARTIJ EN LIFTEIGENAAR OF  -BEHEERDER
•  Artikel 9.1 Verplichtingen van de werkgever
•  Artikel 9.2 Verplichtingen van de thuiswerkgever
•  Artikel 9.3 Verplichtingen van de werknemer
•  Artikel 9.4 Verplichtingen van de thuiswerker
•  Artikel 9.5 Verplichtingen van zelfstandigen
•  Artikel 9.6 Verplichtingen van de opdrachtgever
•  Artikel 9.7 Verplichtingen van de ontwerpende partij
•  Artikel 9.8 Verplichtingen van de uitvoerende partij
•  Artikel 9.9 Verplichtingen van de lifteigenaar of -beheerder
AFDELING 2 STRAFBARE FEITEN EN BEBOETBARE FEITEN
§ 1 Strafbare feiten
•  Artikel 9.9a Overtredingen
§ 2 Beboetbare feiten
•  Artikel 9.9b Eerste categorie
•  Artikel 9.9c Tweede categorie
AFDELING 3 BESTUURSRECHTELIJKE BEPALINGEN
§ 1 Vrijstelling of ontheffing
•  Artikel 9.10 Vervallen
•  Artikel 9.11 Vrijstelling of ontheffing asbestverbod
•  Artikel 9.12 Vrijstelling asbestverbod
•  Artikel 9.13 Ontheffing asbestverbod
•  Artikel 9.14 Vrijstelling of ontheffing specifieke stoffenverbod
•  Artikel 9.15 Vrijstelling specifieke stoffenverbod
•  Artikel 9.16 Ontheffing specifieke stoffenverbod
•  Artikel 9.16a Vrijstelling of ontheffing vervangingsplicht vluchtige organische stoffen
•  Artikel 9.17 Vrijstelling of ontheffing geluidsvoorschriften
•  Artikel 9.18 Vrijstelling of ontheffing laden en lossen van schepen
•  Artikel 9.19 Beperking vrijstellings- of ontheffingsmogelijkheid
•  Artikel 9.20 Duur van vrijstelling of ontheffing
§ 2 Eis tot naleving
•  Artikel 9.21 Vervallen
•  Artikel 9.22 Eis tot naleving
AFDELING 4 OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
§ 1 Intrekking regelgeving
•  Artikel 9.23 Intrekking besluiten
§ 2 Wijziging regelgeving
•  Artikel 9.24 Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet
•  Artikel 9.25 Vervallen
•  Artikel 9.26 Vervallen
•  Artikel 9.27 Besluit schiethamers
•  Artikel 9.28 Binnenschepenbesluit
•  Artikel 9.29 Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer
•  Artikel 9.30 Besluit houtbewerkende bedrijven milieubeheer
•  Artikel 9.31 Mijnreglement continentaal plat
•  Artikel 9.32 Mijnreglement 1964
•  Artikel 9.33 Arbeidstijdenbesluit
§ 3 Overgangsrecht
•  Artikel 9.34 Arbeidsveiligheidsrapportage; bestaande installaties
•  Artikel 9.35 Arbeidsveiligheidsrapportage; vervoer
•  Artikel 9.36 Trekkerarbeid jeugdigen op openbare weg
•  Artikel 9.36a Arbeidsmiddelen
•  Artikel 9.37 Vervallen
•  Artikel 9.37a Vervallen
•  Artikel 9.37b Vervallen
•  Artikel 9.37c Vervallen
§ 4 Slotbepalingen
•  Artikel 9.38 Evaluatie
•  Artikel 9.39 Wijziging bijlagen bij EG-richtlijnen
•  Artikel 9.40 Inwerkingtreding
•  Artikel 9.41 Citeertitel

BIJLAGEN
1. Niet-limitatieve lijst reprotoxische stoffen
2. Lijst kankerverwekkende stoffen en processen